vDetect COVID-19 RT-qPCR

Slovenský diagnostický kit vDetect COVID-19 RT-qPCR vznikol vďaka spolupráci vedcov zo spoločnosti MultiplexDX, Biomedicínskeho centra SAV a Vedeckého parku Univerzity Komenského a firiem ProScience Tech a Lambda Life.


Prvých 100 tisíc vyrobených kusov bolo darovaných Slovenskej republike.

vDetect COVID-19 RT-qPCR

Kvantitatívny in vitro diagnostický test je určený na detekciu prítomnosti genetickej informácie koronavírusu SARS-CoV-2 metódou RT-qPCR vo vzorkách telových tekutín odobratých primárne z horných dýchacích ciest. Kit je určený výhradne na použitie v diagnostickom laboratóriu. Je certifikovaný Štátnym ústavom na kontrolu liečiv.

Návod na použitie
Záznam o reklamácii

Prevencia pred ochorením COVID-19

Dodržiavajte hygienické pravidlá v maximálne možnej miere, chráňte seba i ostatných

Časté a dôkladné
umývanie rúk

Nosenie rúška

Používanie jednorázových
papierových vreckoviek

Vyhýbanie sa kontaktu
s ľudmi s príznakmi
nádchy alebo chrípky

Vyhýbanie sa miestam
s vyššou
koncentráciou ľudí

Pravidelná dezinfekcia
povrchov a pomôcok
v domácnosti i na pracovisku

Kontaktujte nás

©2020 ESET, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené